Športové podujatia – stolnotenisový a tenisový turnaj sa budú konať v stanovenom termíne a tiež podujatia konané na voľnom priestranstve, t.j. Mesto deťom a ukážky hasičskej techniky sa uskutočnia v plánovanom termíne.

Upozorňujeme návštevníkov, že vstup a pobyt na podujatiach je povolený len s ochranou horných dýchacích ciest, t.j. rúškom, šálom alebo šatkou.

 

PROGRAM:

19.09.2020 od 10.00 hod.      Stolnotenisový turnaj /Stolnotenisová herňa/

19.09.2020 od 14.00 hod.      Mesto deťom /Multifunkčné ihrisko pod Okruhliskom/; detské atrakcie a drevený kolotoč

                        14.30 hod.       Divadlo PORTÁL – Rozprávkový hrniec

                        15.45 hod.       TOM a ELO – pesničková show

Vstup do areálu v doprovode dospelej osoby / pre deti vstupné 0,50 €

20.09.2020 od 10.00 hod.      „Krompachy v minulosti“ – výstava historických fotografií a pohľadníc /Centrálny detský park, ul. M. Šprinca, zberateľ M. Dutko/

22.09.2020 o 15.00 hod.        120. výročie DHZ v Krompachoch /Lorencova ulica pri VÚB/; ukážka hasičskej techniky

26.09.2020 od 10.00 hod.        Tenisový turnaj /Multifunkčné ihrisko pod Okruhliskom/