Obnova bytového domu ul. Slovinská č. 4,  Krompachy

Vyvesené dňa:14.9.2020

Sňaté dňa:29.9.2020