Centrum voľného času PRIMA je zariadením mesta Krompachy zameraným na voľnočasové aktivity. Pre deti a mládež zabezpečuje najmä pravidelné popoludňajšie záujmové krúžky. V nasledujúcom školskom roku prichádza Centrum voľného času s niekoľkými novinkami.

CVČ má od septembra novú riaditeľku.

Z dôvodu odchodu do dôchodku bývalej riaditeľky Mgr. Viery Lovásovej, vyhlásilo Mesto Krompachy výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času PRIMA v Krompachoch, do ktorého sa prihlásila jedna uchádzačka, a to PaedDr. Slávka Šmidová.

Výberové konanie sa uskutočnilo 15. júla 2020 v Centre voľného času PRIMA. Na základe splnených kritérií ustanovených v oznámení o vyhlásení výberového konania a na základe osobného pohovoru, výberová komisia určila PaedDr. Slávku Šmidovú ako úspešného uchádzača výberového konania na obsadenie funkcie  riaditeľky Centra voľného času PRIMA.

Centrum voľného času PRIMA má tak od 1. septembra 2020 novú riaditeľku.

S novou riaditeľkou prichádza aj ponuka nových záujmových útvarov.

Deti si môžu vybrať z dvadsiatich krúžkov rôznych oblastí, ako šport, kultúrno-spoločenská oblasť, spoločensko technická alebo jazyková oblasť.

Pre športových nadšencov sú k dispozícii krúžky ako basketbal pre chlapcov a dievčatá, stolný tenis, floorbal, gymnastika, tanečný, či športovo pohybová príprava.

Nápady o chutných a zdravých receptoch si môžu deti osvojiť v rámci kultúrno-umeleckej činnosti. Súčasťou tejto oblasti sú aj krúžky pre deti so zmyslom pre tvorivosť ako napr. šikovné ruky, kreatív alebo tvoríme s textilom. Pre tých, ktorým je blízky folklór a ľudová hudba sú k dispozícii krúžky DFS Krompašanček, DFS Slovinočka a ľudová hudba.

Spoločensko technická oblasť ponúka na výber záujmové útvary ako mixík, PC Avatar, fotografický, či mladý youtuber.

Milovníci cudzích jazykov si môžu vybrať francúzsky jazyk, ktorý je rozdelený do dvoch kategórií. Prvá kategória je určená pre deti od 5 do 15 rokov a druhá kategória pre žiakov a študentov od 16 rokov.

Potrebné je, aby zákonný zástupca dieťaťa odovzdal vzdelávací poukaz najneskôr do 25. septembra 2020 priamo v Centre voľného času PRIMA alebo svojim triednym učiteľom v základnej škole.