Zmeny doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy

 

vyvesené dňa: 11.09.2020

sňaté dňa: 28.09.2020