Od budúceho školského roku 2021/2022 bude povinná dochádzka pre predškolákov. Priestory v materskej škole na ulici SNP v súčasnosti nespĺňajú kapacitné možnosti, preto je potrebná rekonštrukcia objektu.

Na tento projekt bola schválená dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške 699 675 eur a spoluúčasť mesta je 83 016,19 eur.

V rámci realizácie projektu sa zrekonštruuje pôvodná budova, v ktorej boli tri triedy a vybuduje sa prístavba ako samostatný dvojposchodový objekt, kde pribudnú štyri triedy, herne, či sociálne zariadenia. Celková kapacita po rekonštrukcii materskej školy bude 112.

Prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie Materskej školy SNP sa zvýši kvalita vzdelávacieho procesu a zároveň sa zníži energetická náročnosť pôvodnej budovy.