Obyvatelia okolitých bytoviek sa tak čoskoro dočkajú nového parkoviska zo zámkovej dlažby a nového asfaltového koberca.

V rámci opráv v danej lokalite sa zrekonštruuje oporný múr, odvodňovacie kanály a zároveň sa vyhradí priestor pre kontajnery. Pre peších bude zboku vybudovaný prístupový chodník k prevádzkovým priestorom.

Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú vo výške 85 000 eur z finančných zdrojov mesta.

V prípade priaznivého počasia by sa mali práce ukončiť do dvoch mesiacov.