Celková cena projektu je 23 697,06 eur, z toho bola mestu poskytnutá dotácia Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport vo výške 7 905,50 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nových herných prvkov a ďalšie úpravy detského parku.

Ihrisko pozostáva z nových herných prvkov ako napríklad kolotoč – pirueta, lezecká oceľová dráha, veľký balančný tanier bez držadla, valec, či hojdačky. Zo sídliska Juh bol do Centrálneho detského parku premiestnený aj kolotoč, ktorý deti nepoužívali v súlade s bezpečnostnými predpismi a hrozilo, že dôjde k úrazu. Osadeniu týchto prvkov predchádzali terénne úpravy vo vlastnej réžii mesta.  Súčasťou projektu bolo aj položenie dopadovej plochy pre hracie prvky.

Hracie prvky sú určené pre deti od 3 do 12 rokov, s výnimkou reťazových hojdačiek a balančného taniera. Tie sú určené pre deti 1 do 12 rokov.

Deťom a ich rodičom sa mesto snaží spríjemniť voľné chvíle ako sa len dá. V najbližšej dobe pribudnú do detského parku lavičky, ktoré budú dotvárať príjemné prostredie na relax. Prioritou mesta je budovať ihriská, kde sa budú malí Krompašania a ich rodičia cítiť bezpečne. Priestor detského ihriska je monitorovaný dvoma kamerami a nad bezpečnosťou bude počas prevádzky dohliadať správca ihriska.

Pred otvorením Centrálneho detského parku musí byť vydaný Inšpekčný certifikát o bezpečnosti detského ihriska podľa § 8 ods. 3 zákona č. 371/2019 Z. z.. Hneď ako bude vydaný inšpekčný certifikát, bude Centrálny detský park otvorený.

Ihrisko bude počas mesiacov apríl – máj otvorené od 10.00 hod. do 19.00 hod., počas letných mesiacov jún – august od 10.00 hod. do 21.00 hod. a v mesiacoch september – október od 10.00 hod. do 18.00 hod.. Prevádzkový poriadok Centrálneho detského parku bude vyvesený pred vstupom do areálu.

Veríme, že nám jesenné počasie dovolí využiť voľný čas na detskom ihrisku a najmenší Krompašania sa tak do sýtosti vyšantia v novom Centrálnom detskom parku.