Predmetom tohto projektu bola rekonštrukcia pôvodnej budovy materskej školy s následným rozšírením kapacitných možností.

V materskej škole na Robotníckej ulici sa tak zvýšila kapacita až na 50 detí, t.j. o jednu triedu. V novom školskom roku 2020/2021 je v materskej škole umiestnených 43 detí.

Celková investícia stála 357 917,38 eur, z toho mesto získalo eurofondové prostriedky vo výške  286 425,00 eur. V rámci rekonštrukcie sa zateplil obvodový plášť v rozsahu celého objektu materskej školy, opravila sa strecha a upravili sa vnútorné a vonkajšie priestory.

Modernizácia vnútorných priestorov zahŕňala výmenu elektrických rozvodov, podlahy, dobudovanie sociálnych zariadení, šatní, miestnosti pre personál školy a úpravu výdajne. Táto komplexná rekonštrukcia priniesla aj moderné dispozičné usporiadanie, ktorého súčasťou je dizajnový detský nábytok.

Rekonštrukcia sa dotkla aj obnovy vonkajších priestorov škôlky. K novým vonkajším herným prvkom pribudlo aj dopravné ihrisko, ktoré bude súčasťou výučby dopravnej výchovy pre najmenších.   

Vďaka rekonštrukcii materskej školy vznikol komfortnejší priestor pre výchovný proces detí.