Vedenie školy informuje, že kapacita Základnej umeleckej školy Krompachy pre individuálnu formu vyučovania je 240 žiakov a pre kolektívnu formu vyučovania 350 žiakov. Vedenie zároveň predpokladá, že v tomto školskom roku bude základnú umeleckú školu navštevovať približne 450 detí. Presné počty budú známe až po zápisoch, ktoré ešte nie sú ukončené.

Od 1. septembra 2020 nebude súčasťou Základnej umeleckej školy Krompachy elokované pracovisko v Spišských Vlachoch. Pracoviská v Kluknave a v Slovinkách však naďalej ostávajú zložkou Základnej umeleckej školy Krompachy.

V nasledujúcom školskom roku 2020/2021 bude Základná umelecká škola Krompachy zabezpečovať umeleckú výchovu pre žiakov v štyroch odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a multimediálnom.

V hudobnom odbore sa žiaci okrem spevu učia hrať na klavíri, akordeóne, keyborde, flaute, trúbke a iných dychových nástrojoch. Žiaci si môžu rozšíriť svoje znalosti v oblasti hry na husle, violončelo, či kontrabas.

Výtvarníci sa zdokonaľujú v rôznych technikách kreslenia, maľovania, či modelovania. Tanečníci sa zameriavajú na scénický a moderný tanec. Žiaci multimediálneho odboru sa naučia vytvárať rôzne audiovizuálne diela, pracujú s kamerou, počítačom, strihajú príspevky a naučia sa vkladať hudbu.

Štúdium Základnej umeleckej školy je ukončené absolventskými skúškami, súčasťou ktorých sú aj verejné vystúpenia a výstavy. Získané základné umelecké vzdelanie môžu žiaci využiť počas štúdia odborov umeleckého zamerania na stredných školách alebo konzervatóriách.