Mesto Krompachy im aj týmto vyjadruje poďakovanie za obetavý prístup pri ochrane zdravia všetkých občanov nášho mesta.