Výstupom projektu je moderne vybavený priestor knižnice, ktorý spĺňa kvalitatívne požiadavky na knižnicu ako miesta oddychu a relaxu v uponáhľanom, mestskom prostredí. Konceptom návrhu bolo vytvoriť súčasný typ interiéru, kde návštevníci môžu tráviť svoj voľný čas, čítať, študovať, stretávať sa, zažiť kultúrne podujatie, ale aj len si oddýchnuť a meditovať.

Zámerom projektu bola generálna rekonštrukcia priestorov mestskej knižnice, ktorá sídli v objekte Domu kultúry, ktorý od roku 1962 neprešiel významnou obnovou. Úspešnou  realizáciou projektu sa vytvoril dvojhalový otvorený priestor, ktorý v oboch halách potrebuje inú atmosféru a funkčné vybavenie. Výstupom projektu bolo aj obstaranie celkového interierového a nábytkového vybavenia pre skvalitnenie a komplexnú modernizáciu priestorov knižnice a zvýšenie komfortu používateľov knižnice rôznych vekových kategórií.

 

Celkové výdavky projektu po verejnom obstarávaní: 128.356,91 EUR.       

Poskytnutá podpora z FPU: 60.000,00 EUR

Použitá podpora z FPU: 51.741,78 EUR

Spoluúčasť mesta: 76.615,13 EUR

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.