V roku 1931 bola českým pestovateľom Jánom Bӧhmom vyšľachtená ruža odrody Generál Štefánik. Mesto Krompachy sa vďaka Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika zapojilo do projektu Sto ruží pre Štefánika. Špeciálne vyšľachtená ruža je ozdobou Krompách už niekoľko dní a pri tejto príležitosti sme odhalili pamätnú tabuľu s názvom „Ruža Generál Štefánik“, ktorá nám bude pripomínať najvýznamnejšieho Slováka 20. storočia.

Úvod stretnutia otvoril hymnou Slovenskej republiky miestny spevácky zbor Cantica Christiana. Slávnostnú atmosféru podčiarkla báseň Vladimíra Roya „Náš Ikauras“ a súčasťou programu bolo aj spevácke vystúpenie Ondreja Nehilu, ktorého hudobne sprevádzala Janka  Blaščáková.

Prítomným sa prihovorila primátorka mesta Iveta Rušinová, ktorá vo svojom príhovore načrtla život M. R. Štefánika – duchovne bohatého človeka, ktorý je trvalou inšpiráciou pre mnohých z nás. Jeho úspechy prekročili aj hranice našej vlasti a aj v zahraničí sa stal uznávanou osobnosťou. V závere sa poďakovala Ružene Kormošovej z Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi za to, že sa Krompachy mohli zaradiť medzi 100 miest na Slovensku, ktoré zasadili vyšľachtenú ružu.

Ako uviedla Ružena Kormošová, predsedníčka okresného Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ruža Generál Štefánik vyrastie do výšky jedného metra a kvet červeno-fialovej farby bude mať priemer 6 centimetrov.

Záver slávnostného aktu odhalenia tabule „Ruža Generál Štefánik“ sme ukončili veršami básne Daniela Šovca „Štefánikovi“.

 

Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie zrekonštruovanej Mestskej knižnice.

Krompašania si v tento slávnostný deň mohli pozrieť aj priestory zrekonštruovanej Mestskej knižnice v Krompachoch. Slávnostným prestrihnutím pásky sa nám otvorila brána do krajiny fantázie a poznania písaného slova. Návštevníci si okrem vynovených priestorov knižnice mohli pozrieť aj výstavu o živote Milana Rastislava Štefánika, ktorá bude verejnosti sprístupnená aj počas nasledujúcich dní. Všetci prítomní si ako spomienku na otvorenie zrekonštruovanej knižnice odniesli domov symbolický slávnostný čitateľský preukaz.

Vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia na vybavenie interiéru vo výške 51 741,78 € a vlastným finančným zdrojom Mesta Krompachy na rekonštrukciu a stavebné práce v sume 81 365,92 €, prinesie zmodernizovaná knižnica nové možnosti práce s čitateľmi.

Celková modernizácia knižnice zahŕňala výmenu elektrických rozvodov, osvetlenia, či úpravu podlahy. Táto komplexná rekonštrukcia priniesla aj moderné dispozičné usporiadanie, ktorého súčasťou je dizajnový nábytok.  Celkové výdavky rekonštrukcie knižnice sú 133 107,70 €.

Veríme, že naša zmodernizovaná knižnica prispeje k rozvoju čitateľskej vzdelanosti nielen našich najmenších čitateľov, ale aj všetkých obyvateľov mesta.