Mesto Krompachy v čase mimoriadnej situácie prijalo opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu.  V rámci týchto opatrení Mesto Krompachy zabezpečuje čistenie objektov v meste ako aj každodennú dezinfekciu detských ihrísk.

Od začiatku mája, teda od sprístupnenia detských ihrísk verejnosti, poverený zamestnanec MsÚ každé ráno dezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv v siedmych lokalitách v meste. S dezinfekciou detských ihrísk je spojené aj pravidelné prehrabávanie piesku.

Vedenie mesta Krompachy robí všetko preto, aby zabránilo možnému šíreniu ochorenia