Špecifikom je, že prvýkrát prebehne osobitné sčítanie domov a bytov a osobitné sčítanie obyvateľov pričom sčítanie je výlučne elektronické.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.  

Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka, 31. decembra 2020, na piatok, 1. januára 2021.

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje po prvýkrát v histórii v  gescii  obcí bez účasti obyvateľov  s využitím existujúcich  dátových zdrojov a registrov, teda zníži záťaž obyvateľov. Obec si môže vyžiadať  údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na území obce.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov,  ktorý budú používať poverení zamestnanci.

Obyvateľ sa zúčastní iba sčítania obyvateľov, pričom bude mať možnosť sčítať sa zo zariadenia s pripojením na internet. Osobitná pozornosť prostredníctvom asistentov sčítania bude venovaná obyvateľom, ktorí nemajú k dispozícií potrebné zariadenie s možnosťou pripojenia na internet alebo prácu s ním neovládajú.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov