• obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov),
  • povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • povinnosť  rodičov  alebo  osôb  sprevádzajúcich  deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
  • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk.