PREVÁDZKOVÝ PORIADOK:

 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, Maurerova ul. KROMPACHY

pondelok - piatok /počas prázdnin a sviatkov/
09,00 hod. - 15,00 hod.      deti a mládež

pondelok - piatok /počas roka/
15,00 hod. - 21,00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

sobota - nedeľa
08,00 hod. - 21,00 hod.   verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom na tel. č. 0917 326 139

 

 

MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE (Pod Okruhliskom)

pondelok - piatok /počas prázdnin a sviatkov/
09,00 hod. - 14,00 hod.      deti a mládež

pondelok - piatok /počas roka/
15,00 hod. - 20,00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

sobota - nedeľa
11,00 hod. - 20,00 hod.   verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom na tel. č. 0917 833 367

Poplatok za služby spojené s užívaním  ihriska   1,- € / hod.

Pri umelom osvetlení je poplatok   5,- € / hod.