Už 75. krát sa vraciame v spomienkach k májovým dňom víťazstva a oslobodenia. Práve v týchto dňoch si pripomíname hrôzy vojny, ktorá hlboko zasiahla do bežného života každého jedného človeka. Ťažko sa opisuje slovami tragédia, ktorá si vyžiadala milióny ľudských životov a utrpenia.  Od tohto najničivejšieho a najrozsiahlejšieho vojnového konfliktu v dejinách ľudstva uplynulo už 75 rokov.

Zastavme sa trocha a zamyslíme sa nad tým, ako žili naši rodičia a starí rodičia  počas druhej svetovej vojny.  Keď zomierali aj zdraví ľudia, zomierali deti, ľudia v produktívnom veku, ale aj starci a stareny. Vtedy si guľka, plynová pec, hlad, smäd a dyzentéria nevyberali obete podľa veku, ale smrť kosila všetkých, ktorí jej stáli v ceste.

Celkové straty na  ľudských  životoch  predstavovali takmer 72 miliónov ľudí.

Straty civilistov boli asi 47 miliónov, vrátane asi 20 miliónov ľudí, ktorí zomreli počas vojny v dôsledku hladu a chorôb.

Druhá svetová vojna zanechala citeľné straty na životoch aj v Československu. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch až 360 000  obyvateľov. Z toho v koncentračných táboroch zahynulo približne 235 000 osôb.

Každá vojna je vo svojej podstate nezmyselná, pretože najviac bolesti a utrpenia prináša nevinným ľuďom.

Postupne sa hrôzy 2. svetovej vojny stávajú čoraz vzdialenejšími pre mladú generáciu, ktorá vďaka Bohu vojnové šialenstvo nikdy nezažila a pevne veríme, že ani nezažije. Preto je potrebné, aby si táto generácia občanov ako aj ďalšie nasledujúce generácie neustále pripomínali, aby sa nič podobné nikde vo svete nestalo a aby ľudia žili v mieri.

Nesmieme dovoliť, aby ľudské srdcia zdivočeli. Veď majú byť príbytkom lásky človeka k človeku. Len v mieri budeme môcť ďalej rozvíjať pokoj, pohodu a šťastie. Len v mieri budeme môcť pokojne pracovať a šťastne žiť.

Členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položením kvetov na miestnom cintoríne pri hrobe padlých vojakov, si uctili pamiatku obetí druhej svetovej vojny.

Zapálením sviec a položením kvetov k pamätníku na Námestí slobody, vedenie Mesta Krompachy vzdalo úctu všetkým, ktorým vďačíme za našu slobodu.