Portál Štatistického úradu SR prináša na svojej stránke definitívne výsledky volieb do VÚC.

Definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov nájdete tu.