• vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport - tenis,
  • bez prítomnosti obecenstva,
  • skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb,
  • medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre

 

Vstup na ihrisko možný len so súhlasom správcu ihriska, tel. kontakt:

 0917 833 367