Zároveň príslušný orgán verejného zdravotníctva navrhuje v súlade s § 48 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. príslušnému orgánu civilnej ochrany obyvateľstva vykonanie týchto protiepidemických opatrení:

  • zabezpečiť zákaz styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom
  • režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej oblasti
  • monitorovanie územia
  • zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva potravinami, pitnou vodou, hygienickými potrebami
  • zabezpečiť informovanosť a komunikáciu
  • zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej pomoci
  • zabezpečiť bezpečnosť