• Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (zmesový komunálny odpad - čierny kontajner)
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
  • Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

 

Viac informácii sa dozviete aj ne webovom sídle Mínisterstva životného prostredia https://www.minzp.sk/spravy/obmedzenia-cinnosti-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu-netykaju-nakladania-odpadom.html

 

Občania by mali  takto zneškodňovať aj použité papierové vreckovky. Takýto odpad v žiadnom prípade nepatrí do triedeného zberu !