1. Od 16. 3. 2020 na obdobie 14 dní platí, že pri vstupe do všetkých prevádzok, ktoré poskytujú služby v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, je povinnosť merať telesnú teplotu a vstup s rúškom.
  1. Nariaďujem všetkým zamestnávateľom na území mesta pri vstupe do výrobnej prevádzky merať telesnú teplotu a vykonať dezinfekciu rúk.
  1. Prísny zákaz prehrabávať sa v kontejneroch. V prípade tejto činnosti príslušnej osobe bude udelená maximálna pokuta a vykázanie z miesta.
  1. Prísny zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách vo väčšom množstve. Maximálne 5 ľudí, platí aj pre deti hrajúce sa na verejných priestranstvách.
  1. Prísny zákaz zahadzovať ohorky z cigariet na verejných priestranstvách, taktiež z okien a balkónov obytných domov.
  1. Od 16. 3. 2020 prevádzkam s dlhšou prevádzkovou dobou upraviť čas maximálne do 21.00 hod.
  1. Na nákupy a vybavenie na pošte maximálne môže ísť jedna osoba. Vybavenie ošetrenia člena rodiny u lekára v doprovode maximálne jednej osoby, alebo telefonicky.
  1. Vedúcich oddelení MsÚ, matriku a podateľňu je možné kontaktovať na e-mailových adresách uvedených na stránke www.krompachy.sk
  1. Všetky správne konania sú prerušené z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie a ochrany zdravia.
  1. Z dôvodu ochrany verejného zdravia sú dočasne uzatvorené priestory terénnej sociálnej práce a sociálnej práce na Starej Maši.
  1. Stránkové hodiny na matrike MsÚ v Krompachoch sú v pondelok – piatok od 08.00 hod. do 11.00 hod. Matrika vybavuje len úkony spojené s úmrtím osôb a narodením dieťaťa. Ostatné úkony sa nevybavujú.

             

 

 

                                                                                     Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.

                                                                                        primátorka mesta