Rodina Zavadova bola v Taliansku v čase od 7.2. -14.2.2020. Po príchode na Slovensko informovala obvodnú lekárku, ktorá konzultovala túto skutočnosť s okresným hygienikom. Odvtedy uplynulo už 27dní.  Ani jeden z príslušníkov rodiny Zavadovej nejaví žiadne známky ochorenia. Veríme, že aj ostatní občania nášho mesta, ktorí sa vrátili z dovolenky, z oblastí , kde je evidovaný väčší počet ľudí postihnutých koronavírusom,  konali ako uvedená rodina. Žiadame Vás, aby ste zvažovali  slová o postupe mestského úradu. Robíme všetko preto, aby sme zabránili šíreniu koronavírusu, ale vyššia moc môže zasiahnuť aj u nás.

Vážení občania, riaďte sa pokynmi Ústredného krízového štábu, Krízového štábu Mesta Krompachy, nešírte informácie, ktoré nie sú pravdivé. Ani jeden z občanov Mesta Krompachy do 11.3.2020, ani žiaden zamestnanec mestského úradu nemá doteraz príznaky koronavírusu.