V prílohe nájdete Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe a taktiež Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR.