Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

pre elektronické vypĺňanie.pdf
pre ručné vypĺňanie.pdf

 

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)“ podľa čl. 8 ods. 5 a6  ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

pre elektronické vypĺňanie.pdf
pre ručné vypĺňanie.pdf

 

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznámenie zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie komisia mestského zastupiteľstva (Komisia na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností) na webovom sídle mesta.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019

 • Branislav Bocan, Mgr.
 • Eva Derdáková, Ing.
 • Dárius Dubiňák, Ing.
 • Radovan Ďorko
 • Oľga Dzimková
 • Stanislav Farkaš, MUDr.
 • Marián Hojstrič, MUDr.
 • Igor Jendruch
 • Ľuboš Ontko, Ing.
 • Matúš Stana, Bc.
 • Slávka Šmidová, PaedDr.
 • Ján Zahuranec, Ing.