Cieľom projektu je rozšírenie a modernizácia existujúceho bezpečnostného kamerového systému a to zakúpením, nainštalovaním nových a obnovou starých bezpečnostných kamier
s príslušenstvom, ktoré budú využívané v oblasti prevencie páchania trestnej činnosti
na území mesta Krompachy. Rozšírením a obnovou kamerového systému  sa zabezpečí neustály monitoring, čo v konečnom dôsledku môže významným spôsobom napomôcť v objasňovaní trestnej činnosti.

Projekt bol realizovaný na území mesta Krompachy a to v lokalite MRK na ulici Družstevná, Hornádska, na uliciach Lorencova, Hlavná, SNP, Stará cesta, sídlisko JUH, na Železničnej stanici a na mestskom cintoríne.

Zrealizovaním projektu sa dosiahne zefektívnenie  existujúceho kamerového systému.

 

 

„Tento projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“