V tento deň sme si všetci spoločne tichou spomienkou uctili našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Spomienky na našich drahých zosnulých a atmosféru pietneho aktu umocnili piesne v podaní Kláry Krokusovej a Jána Lӧrinca ako aj básne členiek Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Krompachoch.

Vedenie mesta spolu s prítomnými občanmi symbolicky zapálili sviečky za všetkých, ktorí sú pochovaní na našom cintoríne, za našich rodákov, aj za tých, ktorí snívajú svoj večný sen na iných cintorínoch.