Dobrovoľný hasičský zbor mesta Krompachy vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.

Ako privolať pomoc DHZM?

Pomoc DHZM je možná prostredníctvom ohlasovne požiarov na Mestskom úrade v Krompachoch alebo telefonicky na pohotovostné číslo 0917 457 867 (prípadne 150, 112). Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru je potrebné  poskytnúť telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZM.

Aké zásahy vykonávajú členovia zásahovej jednotky DHZM?

  • zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo vyzvania krajského operačného strediska HaZZ,
  • zásahy technického charakteru (vyťahovanie studní, bazénov, prípadne iná pomoc). Pri týchto zásahoch zbor vyžaduje náhradu nákladov na výjazd (PHM, opotrebovanie techniky).