Sídlo:

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Krompachy
Maurerova ulica 945/29
053 42 Krompachy

Pohotovostný mobil: 0917 457 867
e-mail: dhzm@krompachy.sk

Veliteľ DHZM: 

Ján Holda