Cieľom projektu je vybudovať športové ihrisko s vybavením pre deti, mládež ako aj dospelých z MRK a vytvoriť vhodný priestor na zmysluplné využívanie voľného času a pohybovú aktivitu detí a mládeže, resp. trávenie voľného času mládeže a detí s rodičmi.

 

Stavba pozostáva z dvoch častí:

  • Asfaltové ihrisko oplotené o rozmere 30 m x 14 m
  • Detské ihrisko s hracími prvkami

 

Ihrisko bude slúžiť celej komunite na ulici Hornádskej a budú ho môcť využívať aj klienti komunitného centra, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.