Pod veľavravným názvom "AKO SPIEVA MLČANIE", je v poradí už desiata zbierka básní a próz Moniky Tančákovej, v ktorej spoluautor Štefan Kosturko predstavuje starobylú farnosť Krompachy od jej vzniku v roku 1397 až po jej súčasnosť. Čitatelia sa v knihe stretnú aj so zaujímavými legendami zo života svätcov Jána ev. Matúša a Barbory, ktorí stáročia bdejú nad farnosťou sv, Jána evanjelistu v Krompachoch. Legendy autorka preložila z vyše storočnej ukrajinskej knihy Žitia svjatych J. I. Lucyka.

Lupienkami ruží knihu na cestu k čitateľom poslali primátorka Krompách Ing. Iveta Rušinová a generálny riaditeľ SEZ a.s. Krompachy Ing. Imrich Smaržík. Knihu vydal Pavol Šidelský - Akcent print Prešov.