26. august 2019 v čase od 07:00 do 18:30 hod.:

- celá Lesnícka ulica

- Kúpeľná ulica od spoločnosti Askony – Wellness po koniec záhradkárskej oblasti Čarda

- Jesenského ulica č. d. 1 – 8, 10, 12 – 14, 18, 19, 317, 603

- ulica SNP č. d. 1, 2, 6, 8, 17, 29, 48, 50, 296, 297, 299, 302, 304 – 306, 308, 322

- ulica Stará Maša č. d. 6, 15, 20, 23 – 25, 29, 31, 33 – 35, 38, 48, 52, 53, 57 – 60, 606, 608, 610

- Trangusova ulica č. d. 2 – 5, 13, 17, 24, 28, 29, 31, 88, 173, 348, 447, 238

- Hlavná ulica č. d. 1, 2, 3, 9

- Lorencova ulica č. d. 15, 44 - 46, 184, 190, 191, 195, 198, 208, 211, 229

- Maurerova ulica č. d. 1 – 13, 93, 95

- Štúrova ulica č. d. 1 – 26, 29 – 33, 36,  38 – 42, 46, 47