Prevádzková doba multifunkčného ihriska pod Okruhliskom:

pondelok – piatok   8.30 hod. – 18.00 hod. (obedňajšia prestávka 11.30 hod. - 12.30 hod.)

sobota – nedeľa     10.00 hod. – 16.00 hod. (obedňajšia prestávka 12.00 hod. – 13.00 hod.)

Rezervácia ihriska na tel. č. 0917 833 367.

Poplatok za služby spojené s užívaním multifunčkného ihriska 0,50 € / os.

 

Prevádzková doba multifunkčného ihriska na Maurerovej ulici:

pondelok – piatok   9.00 hod. – 20.00 hod. (obedňajšia prestávka 11.30 hod. - 12.30 hod.)

sobota – nedeľa     10.00 hod. – 20.00 hod. (obedňajšia prestávka 12.00 hod. – 13.00 hod.)

Rezervácia ihriska na tel. č. 0917 833 367.