Práve v tento deň sme pripravili malú slávnosť pre našich jubilantov, ktorí sa v I. polroku 2019 dožili životných jubileí 70, 75 a 80 rokov. Vzácne životné jubileá ocenila vo svojom príhovore aj primátorka mesta Iveta Rušinová a jubilantom zaželala pevné zdravie, spokojnosť a život naplnený pokojom. Jubilujúcich Krompašanov prišli pozdraviť aj žiaci Základnej umeleckej školy v Krompachoch. Tí si pre našich vzácnych hostí pripravili kultúrny program, ktorý podčiarkol príjemnú atmosféru.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!