V posledných dvoch rokoch v našom meste v rámci náhradnej výsadby bolo vysadených 71 ks drevín a okrasných kríkov. Z tohto počtu evidujeme len 34 ks, ktoré sú stále živé. Bohužiaľ, často sa nám stáva, že hneď po výsadbe celé dreviny, či kry zmiznú. V poslednom období sa to stáva pravidlom, najmä ak sa výsadba realizuje pri bytových domoch. Pre mesto to znamená, že musí chýbajúce dreviny znovu nakúpiť a zasadiť, čo predstavuje ďalšie finančné prostriedky, ktoré by sa dali použiť inak. V neposlednom rade je za tým aj práca ľudí, ktorí sa podieľajú na realizácii samotnej náhradnej výsadby. Aj tento rok pripravujeme dosadbu drevín.

Zároveň apelujeme na občanov, aby neboli ľahostajní k svojmu okoliu a neváhali oznámiť nám ničenie, resp. krádeže nových drevín,  ak o tom budú mať vedomosť. 

Za spoluprácu ďakujeme.