Ministerka vnútra upozornila, že operačné stredisko má pôsobiť preventívne s cieľom dohliadať nad kritickými miestami, kde je podľa štatistík páchaných najviac trestných činov.

Operačné stredisko bolo zriadené v spolupráci s Mestom Krompachy. Funguje od 15. apríla 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Signál z doterajších 32 kamier, ktoré vlastní mesto, bude doplnený o ďalších 26 kamier, ktoré budú nainštalované na ťarchu ministerstva vnútra.

Pracovníkmi operačného strediska sú výsluhoví dôchodcovia, poznajúci činnosť Policajného zboru.

Do budúcna sa plánuje do tohto operačného strediska prenášať záznam z obcí Kluknava, Richnava a mesta Spišské Vlachy.