Krompašské školy sa už tiež zapojili do čistenia svojho okolia.

Pripojte sa k nám občania i podnikatelia! Budeme radi, ak si spoločne vytvoríme krajší priestor pre život. 

Prosíme vytrieďte odpad, aby ho bolo možné  ďalej recyklovať a spracovať (papier-sklo-plasty-bio).

Biologicky rozložiteľný odpad, lístie apod. umiestnite bližšie k ceste, aby to pracovníci následne autom pozbierali. Ostatný odpad príp. dajte do vriec.

Miesto uskladnenia odpadu nahláste na tel. číslo: 053/4192211, resp. 0918 959 993.

Veríme, že budete aktívni a tešíme sa na spoluprácu!