Pri vypaľovaní trávy vzniká každoročne množstvo požiarov. Ohrozujete svoje životy a zdravie. Každoročne následkom vypaľovania trávy zomierajú ľudia.

 

Vypaľovanie trávy:

- neprospieva ekosystému

- poškodzuje sa povrchová vrstva zeme a zem rýchlejšie vysychá

- rozširujú sa odolnejšie agresívne druhy rastlín

- spaľujú sa vývojové štádia mnohých drobných živočíchov

- dochádza k likvidácii menej mobilných živočíchov

- hrozí vysoké riziko rozšírenia požiaru