V troch prípadoch obete nehôd prišli o to najcennejšie, čo človek má, a to ľudský život, a v jednom prípade došlo k ťažkému ublíženiu na zdraví. Vo všetkých štyroch prípadoch sa jednalo o chodcov v staršom veku.

Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste ako účastníci cestnej premávky na cestách zvýšili opatrnosť, hlavne počas prechádzania cez cestu ako na priechode pre chodcov, tak aj mimo neho. Prispôsobili správanie sa vášmu konkrétnemu stavu a nepodceňovali svoje schopnosti a možnosti, a najmä dbali na svoj život a zdravie, tak aby ste sa z prechádzky cesty do obchodu, kostola či iných miest, ktoré navštevujete vrátili späť do svojich domovov.

V prípade záujmu o prednášky, pre členov klubov dôchodcov akými sú výklad zákona o cestnej premávke, bezpečnosť seniorov a iné, môžete kontaktovať Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi a dohodnúť si stretnutie s policajtom, ktorý Vás iste veľmi rád navštívia pomôže vyriešiť váš problém.

S pozdravom a úctou.

Okresné riaditeľstvo PZ

Spišská Nová Ves