Cena stravy pre dieťa v poslednom ročníku MŠ:

 

                                      prispievateľ

strava

štát

mesto

rodič

desiata

 

0,85 €

0,10 €

obed

 

1,75 €

0,12 €

olovrant

 

0,85 €

0,10 €

SPOLU

1,20

3,45 €

0,32 €

 

Táto úhrada platí od 1.1.2019. Pre tých rodičov, ktorí za stravu už zaplatili v plnej výške bude príspevok po odpočítaní dotácie vrátený.

Pre detí od 2 do 4 rokov sa poplatky za jedlo nemenia.