Medzi krstnými menami, ktoré rodičia vybrali svojim deťom, sú okrem tradičných mien aj ojedinelé a netradičné mená. Už niekoľko rokov sme zvyknutí, že klasické mená idú pomaly do úzadia a nahrádzajú ich menej tradičné, pričom niektoré znejú až priam exoticky. Trend udomácňovania sa netradičných mien zaznamenal aj krompašský Matričný úrad.

Medzi nezvyčajnými chlapčenskými menami sa objavili mená ako Kyden, Celyn, Yavuz, Tyler, či Jenkins.

Rovnako zaujímavé mená dostali aj dievčatá a tak krompašská matrika zapísala mená ako Hazel, Turna, Melek, Shania, Liv, Yael, Kylie, Keisha a Aeryn.

Ak sa niektorí rodičia rozhodnú dať svojmu dieťaťu netradičné meno, jeho skutočnosť si môžu overiť aj na príslušnom Matričnom úrade ešte pred narodením dieťaťa. Pracovníčky Matričného úradu upozorňujú, že do matričnej knihy a rodného listu je možné zapísať len také meno, ktoré sa nachádza v medzinárodnom zozname mien. Existenciu mien, s ktorými sa pracovníčky krompašskej matriky doposiaľ nestretli, si pred zapísaním musia overiť online.

V prípade, že sa dané meno nenachádza v medzinárodnom zozname, je povinnosťou rodičov predložiť príslušnému Matričnému úradu doklad, že nimi vybrané meno v určitom štáte skutočne existuje a zdokladujú aj úradnú podobu tohto mena.

„Áno“ si povedalo 57 párov.

Počet sobášov  v obvode Matričného úradu Krompachy za rok 2018 bolo 57. Väčšinu tvorili cirkevné sobáše, ktorých bolo 38 a 19 párov sa rozhodlo pre civilný sobáš, ktorý bol väčšinou v úzkom kruhu najbližšej rodiny a priateľov.

Vlani zomrelo viac mužov ako žien.

Každý život má svoj začiatok a tak musí mať aj svoj koniec. Krompašský matričný úrad zaznamenal za minulý rok 187 úmrtí, z toho Krompachy 176, Slovinky 6, Kaľava 3 a Kolinovce 2. V priebehu roka 2018 na druhý svet odišlo 102 mužov a 85 žien.