Z obsahu vyberáme: Septembrová úvaha nad augustovými udalosťami Program Dní Mesta a XVIII. Krompašského jarmoku Prihovára sa Vájm primátorka mesta Krompachy Mestská polícia informuje Centrum voľného času informuje Školské rozhlasové vysielanie Tajfúnik Záhradkárska poradňa Receptár