K sviatočnej atmosfére prispel aj miestny spevácky zbor Cantica Christiana pod vedením Jána Lörinca. Primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová privítala všetkých, ktorí prišli na tento slávnostný akt a následne pán farár Mgr. Jozef Palušák posvätil adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktorý je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti.

Prežime tento adventný čas v pokoji a pokúsme sa vystúpiť z každodenného kolotoča, v ktorom často nenachádzame čas na seba a na svojich blízkych. Nezabúdajme, že advent je nielen o čakaní na príchod Vianoc, ale aj o nás samých, o zamyslení sa a spoznávaní skutočných hodnôt.