Vážení spoluobčania,

som poctená a ďakujem Vám za to, že v komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018 ste mi vyjadrili dôveru a funkciu primátorky nášho krásneho mesta Krompachy preberám opätovne s úctou a pokorou. Dôveru občanov nedostáva človek darom, musí si ju zaslúžiť. Každý dar aj zaväzuje. Darca očakáva, že obdarovaný jeho dar nezahodí a bude s ním nakladať s láskou takou, s akou ho dostal. Všetkých Vás chcem ubezpečiť, že moje srdce patrí Vám a je pre Vás stále otvorené.

„Život je nádherný, život je krásny, zavše je vánok ihravý, no niekedy búrka aj s bleskami."

Urobme spoločne náš život nádherným a krásnym, bez búrok a bleskov.

 

 S úctou a vďakou
 Ing. Iveta Rušinová