Príjemnú atmosféru podčiarkol aj kultúrny program v podaní žiakov Základnej umeleckej školy. Našich vzácnych hostí privítala aj primátorka mesta, Iveta Rušinová, ktorá všetkým jubilujúcim Krompašanom zablahoželala a popriala im do ďalších rokov veľa zdravia a životného elánu. Milým záverečným spestrením programu bolo aj vystúpenie jubilanta Jána Ševčíka, ktorý sa predviedol s hrou na heligónke a rozospieval všetkých prítomných.

Našim jubilantom ešte raz srdečne gratulujeme!