Na základe vyhlásenej výzvy RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
pre prevenciu kriminality na rok 2017 bola Mestu Krompachy z Ministerstva vnútra SR – Okresného úradu Košice poskytnutá dotácia vo výške 30 000 EUR na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality:

Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov a cestnej premávky v meste Krompachy

 

Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie umiestnilo solárne LED gombíky, solárne LED výstražné svetlá v boxe  na zvýraznenie chodcov na  priechodoch a dopravné zrkadlá
na neprehľadných križovatkách, a to nasledovne:

 

 1. Dopravné LED gombíky (t. j. svietidlá zapustené do vozovky) v kombinácii
  so solárnymi  LED výstražnými svetlami v boxe (
  t. j. výstražné svietidlá s DZ IP6 „Priechod pre chodcov“ v oboch smeroch jazdy) na zvýraznenie chodcov
  na priechodoch sú nainštalované na dvoch priechodoch pre chodcov, a to na priechodoch pre chodcov na ceste č. 3255 (cesta III. triedy) na Námestí slobody  (pri MsÚ)) a na Hlavnej ulici (pri cukrárni).

 

 1. Solárne LED výstražné svetlá v boxe (t. j. výstražné svietidlá s DZ IP6 „Priechod
  pre chodcov“ v oboch smeroch jazdy) na zvýraznenie chodcov na priechodoch
  sú nainštalované na troch priechodoch pre chodcov, a to na priechode pre chodcov
  na ul. SNP za križovatkou s cestou II/547 (pri novinovom stánku), na ceste II/547 -  ulica SNP za križovatkou s cestou III/3255 v smere jazdy na Košice  a na priechode pre chodcov
  na ul. SNP  – v blízkosti  špeciálnej základnej školy a základnej školy s materskou školou.

 

 1. Dopravné zrkadlá  v počte 4 ks sú umiestnené z hľadiska dopravy na rizikových miestach
  na miestnych komunikáciách v meste Krompachy. Dve dopravné zrkadlá sú obnovené namiesto dvoch značne poškodených, a to na križovatke cesty
  č. II/547 s miestnou komunikáciou ul. Veterná a na neprehľadnej križovatke miestnych komunikácií Slovinská a M. Šprinca
  dve dopravné zrkadlá sú novo umiestnené
  na frekventovaných  a neprehľadných križovatkách, a to  v križovatke cesty II/547 s miestnou komunikáciou ulica Štúrova a na križovatke miestnych komunikácii Cintorínska a Maurerova ulica.

 

 

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti dopravy a  chodcov v meste, ochrana života, zdravia, majetku občanov mesta Krompachy a jeho návštevníkov.

 

 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“