Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou

Oprava Hasičskej zbrojnice - výmena okien, zateplenie, nová fasáda

Budova školy Mikuláša Šprinca č.23 - úprava podláh, stien, stropov, vybúranie priečok pre tanečnú triedu

Oprava Domu kultúry - WC, vestibul, šatňa, prístrešok