Zmluva o dielo uzavretá 15.10.2018

Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 13/2018

Dodávateľ: Cesty Košice, s.r.o.,  Mlynská 28, 04 01 Košice