Priestor je monitorovaný záznamovým zariadením pre potreby odhalenia
ďalšieho nezákonného navážania odpadu do tohto priestoru.

Prosíme občanov,
aby takého konanie taktiež nahlásili na Mestskú políciu v Krompachoch.