S účinnosťou od 1.7.2018 na základe zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení vznikla ambulantná pohotovostná služby pre dospelých pre celé územie okresu Spišská Nová Ves na adrese Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves (sídlisko Mier – oproti kinu), t.j. tam ako doposiaľ.

Táto ambulantná pohotovostná služba (APS)bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pre dospelých pacientov celého okresu (vrátane obvodu Krompachy) iba ambulantnú pohotovostnú službu na ambulancii. Nebude poskytovať návštevnú službu – výjazdy.

Ordinačné hodiny novej APS:

- v pracovných dňoch v dobe od 16,00 h do 22,00 h

- v dňoch pracovného pokoja v dobe od 7,00 h do 22,00 h

 

V Spišskej Novej Vsi, 28.6.2018

Mgr. Viliam Gula, konateľ spoločnosti